espor-personnel consulting
Piatok, 17. August 2018
296344
návštevník
stránky
www.espor.sk
o agentúre  
  sprostredkovanie práce
  registrácia
  voľné pracovné miesta
  kontakt
  Shop
 
  Nemecko – slovenský slovník v hotelierstve
  doprava do zahraničia
  práca na Slovensku
 
  spracovanie žiadosti o prácu

Agentúra ESPOR personnel consulting pôsobí v oblasti sprostredkovania práce a personálnych služieb v Banskej Bystrici a od roka 2000 úspešne spolupracuje so záujemcami o prácu z celého Slovenska.

Agentúra pracuje na základe povolenia na sprostredkovanie zamestnania č. 8529/2000, č. 8197/2005 - OSS vydanej Ústredím práce, rodiny a služieb v Bratislave a živnostenského oprávnenia (IČO: 37 330 845).

Agentúra ESPOR personnel consulting sa na základe dlhoročných skúseností a spolupráce so zahraničnými zamestnávateľmi špecializuje na sprostredkovanie práce v oblasti HOTELIERSTVA A GASTRONÓMIE v krajinách:
  • RAKÚSKO - oblasť Tirolska
  • NEMECKO
  • SEVERNÉ TALIANSKO – Južné Tirolsko (Südtirol) – nemecky hovoriaca časť
  • ŠVAJČIARSKO
Agentúra ESPOR personnel consulting zabezpečuje sprostredkovanie práce v hoteloch, penziónoch, reštauráciách na pracovných pozíciách:
kuchár, kuchárka, čašník, čašníčka, barman, barmanka, chyžná, pomocník v kuchyni, údržbár

V hodnotení spoločnosti Profesia - RecruitRank Awards za rok 2011 - sa naša agentúra umiestnila v TOP 10 v kategórii Malé personálne agentúry, za najlepší výberový proces v kategórii personálnych agentúr. Ocenenie:
Ďakujeme všetkým klientom, ktorí nám na www.profesia.sk poslali pozitívne hodnotenia.


Personálne obsadenie
Manažment, sprostredkovanie práce, ponuka práce
Ing. Silvia Kánová
(Odborný profil: ukončené štúdium na Hotelovej škole v Piešťanoch a na Ekonomickej Fakulte UMB v Banskej Bystrici, štátna jazyková skúška z nemeckého jazyka, dlhodobý pracovný pobyt a sezónne práce v hotelierstve v Nemecku, 14-ročné skúsenosti so sprostredkovaním práce v hotelierstve v nemecky hovoriacich krajinách).

Registrácie, osobné pohovory so záujemcami o prácu
Zuzana Jurgová

(V mene agentúry ESPOR nemá právo vystupovať žiadna iná osoba, agentúru ESPOR nezastupujú iné agentúry, ani sprostredkovatelia.)
Copyright © 2011 ESPOR